Algemene voorwaarden

De onderstaande bepalingen en voorwaarden regelen de verstandhouding tussen u en de boekingscentrale Almliesl Touristik GmbH. Bij de reserveringsaanmelding gaat elke klant (en de aangemelde personen) akkoord met deze voorwaarden.

Aanmelding & betaling

Aanmelding & betaling
Met uw reservering en de daarop volgende bevestiging door Almliesl Touristik GmbH, sluit u een bindend verdrag af. Een correctie van klaarblijkelijke vergissingen door bijv. druk- of rekenfouten blijft voorbehouden. Speciale wensen, boekingen onder voorbehoud en mondelinge afspraken zijn alleen geldig indien deze door Almliesl Touristik GmbH schriftelijk bevestigd zijn.

Geboekte prestaties
Bij de verkoop van vakantieonderkomens beroept Almliesl zich op actuele inhoud van websites en catalogussen van het object. Beschrijvingen, foto´s en aangaven van afstanden naar de objecten zijn als indicatie bedoeld, om je een indruk te geven. Almliesl aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de objectbeschrijvingen, veranderingen onder voorbehoud. Vermeldingen, die niet het vakantieobject en de bijbehorende diensten betreffen, maken niet deel uit van het verdrag. De onderkomens van Almliesl bevinden zich hoofdzakelijk in landelijke gebieden. Insecten, reptielen en knaagdieren kunnen in en rondom het vakantieonderkomen voorkomen. Zij stellen geen gebrek daar. Boekingsinstanties zijn slechts bemiddelaar voor het sluiten van een overeenkomst met ons. Hun toezeggingen of bijkomende afspraken worden alleen door een schriftelijke bevestiging van ons bindend. Bij het boeken moet de minimale verblijfsduur in acht worden genomen.

Best-prijs-garantie
Almliesl doet de toezegging dat ze de beste Huurprijs voor het geboekte vakantieobject volgens de actuele prijsopgave van de Almliesl website hebben, onafhankelijk van marketing- of reclameacties, bij boekingen vanaf 5 overnachtingen.

Betaling en reispapieren

De aanbetaling bedraagt 20 % van de reissom plus servicekosten van € 29,00 en moet binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging op onze rekening zijn bijgeschreven. Het restant van de reissom vervalt 4 weken voor huurbegin. Bij last-minute-boekingen is de gehele reissom direct na ontvangst van de reserveringsbevestiging te betalen.

Na ontvangst van de betaling worden, zoals afgesproken, de reispapieren toegestuurd. De precieze bedragen voor aan- en restbetaling staan in uw reserveringsbevestiging. Betalen kan op volgende manieren:

Oostenrijk, Duitsland en andere landen:
Raiffeisenbank Pinzgau Mitte eGen, rekeningnummer: 47 217, BLZ: 35 053 (Tipanet-betaling)
IBAN: AT54 3505 3000 4204 7217 BIC: RVS AAT 2S 053 (Swift)
Alle bankkosten komen ten laste van de opdrachtgever.

U kunt ook met een creditcard en "Sofort Überweisung" betalen.

In het geval van achterstallige betaling behoudt Almliesl het recht voor, onder opgave van een 8-daagse aanmanings-respijt, het verdrag te verbreken en de overeenkomstige kosten bij annulering de reis treden in werking.

Bijzondere voorwaarden en aanwijzingen

Vaste nevenkosten zoals bijv. eindreiniging en variabele, van het personenaantal afhankelijke, nevenkosten zoals bijv. toeristenbelasting worden ter plekke met de verhuurder of zijn vertegenwoordiging afgerekend. Bij enkele objecten worden, al naar gelang gebruik (wasmachine, telefoon, extra verwarming), de kosten door de verhuurder berekend. Lees hiervoor de opmerkingen bij de huisbeschrijvingen.

Algemeen

De basisreiniging
gebeurt door de huurder, onafhankelijk van de eindreiniging door de verhuurder. De gast moet de woning, de hut of het huis in ieder geval bezemschoon en netjes zonder schade achterlaten.

Extra bedden
en/of kinderbedden staan in vele objecten ter beschikking. Deze moeten vooraf worden besteld en tevens op de voucher vermeldt staan. De kosten moeten ter plekke worden betaald.

Een huisdier
is in bijna alle vakantieonderkomens toegestaan. Een huisdier moet in ieder geval met soort en grootte bij de boeking worden aangegeven en op de voucher vermeldt staan. De kosten zijn ter plekke te betalen.

De huurder
heeft het recht, het gehuurde object, inclusief inventaris en gebruiksvoorwerpen voor normaal gebruik te gebruiken. De huurder is verantwoordelijk voor alles wat bij het gehuurde object hoort. De huurder is verplicht, alle gebreken en schades die tijdens de huurperiode optreden, direct te melden. Bij vertrek moet het object met alle toebehoren gereinigd worden en in gelijke toestand gebracht worden in die de huurder het bij aankomst aangetroffen heeft. De huurder is aansprakelijk voor de door hem of door zijn begeleiding aangerichte schade, waarbij de bewijslast van onschuld bij de huurder ligt.

De verhuurder heeft het recht om bij de sleuteloverdracht een borgsom (per object) contant of met creditcard, te verlangen. Let op de betreffende opmerkingen in de prijslijst en bij de huisbeschrijvingen. De borgsom wordt na normale overgave van het object terugbetaald. Door het terugbetalen vervallen niet eventuele schadeclaims door de verhuurder.

Het huurobject
mag niet met meer personen betrokken worden als in de catalogus aangegeven staan of op de voucher vermeld staan. Kinderen en baby's zijn hierbij inbegrepen. Indien meer personen ingetrokken zijn, heeft de verhuurder het recht deze personen weg te sturen of na te berekenen.

Aankomsttijd
Indien niets anders vermeld staat, tussen 14.00 en 18.00 uur. Op de dag van vertrek moeten de objecten uiterlijk om 10:00 uur worden verlaten en aan de verhuurder (of zijn vertegenwoordiging) schoon en in gelijke toestand overgedragen zijn. Bij aankomst buiten de vermelde tijden, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.

Annulering

Reisannulering en verandering van de boeking
U kunt elk moment voor reisbegin annuleren. Bepalend is het annuleringstijdstip bij Almliesl Touristik GmbH. Het is in uw voordeel de annuleringsverklaring schriftelijk te doen. Onze vastgelegde annuleringskosten bedragen in de regel per vakantiehuis en appartement:

Voor reserveringen van objecten met een maximale bezetting van maximaal 14 bedden:
na binding reserveringsbevestiging tot 61 dagen voor reisbegin 15 % van de reissom - maar minimaal Euro 110.00
60 - 45 dagen voor reisbegin 25 % van de reissom
44 - 35 dagen voor reisbegin 50 % van de reissom
34 - 2 dagen voor reisbegin 80 % van de reissom

Bij latere annulering en bij wegblijven wordt de totale reissom berekend.
Datum- en objectveranderingen gelden als annulering en nieuwe aanmelding.

Let op! Bij groepenonderkomens vanaf 15 bedden geldt een andere regeling:
tot 24 weken voor reisbegin 20 % van de reissom
vanaf 23 - 20 weken voor reisbegin 30 % van de reissom
vanaf 19 - 16 weken voor reisbegin 50 % van de reissom
vanaf 15 - 8 weken voor reisbegin 80 % van de reissom
vanaf 7 - 4 voor reisbegin 90 % van de reissom
95% van de reissom tot 2 dagen voor aanvang van de reis

Bij latere annulering en het niet starten van de reis wordt de gehele reissom in rekening gebracht.

  • Het wijzigen van de boekingsperiode van een bestaande boeking of het omboeken naar een andere accommodatie is alleen mogelijk met toestemming van Almliesl. Het verzoek tot wijziging moet zo dicht mogelijk bij de boeking, maar uiterlijk 60 dagen voor aankomst door Almliesl zijn ontvangen. Een later verzoek wordt niet als wijziging geaccepteerd.
  • Wijziging van de reisdatum of accommodatie is alleen mogelijk met toestemming en goedkeuring van Almliesl tegen € 45,00 servicekosten. Bij annulering na uitstel van de reisdatum worden de annuleringskosten op het moment van uitstel in rekening gebracht.
  • In geval van annulering wordt de datum van uw wijzigingsverzoek gebruikt voor de berekening van eventuele annuleringskosten.
  • Bij annulering van een reeds uitgevoerde omboeking worden 100% annuleringskosten in rekening gebracht, ongeacht het tijdstip van annulering.

Reisannuleringen, omboekingen en veranderingen worden pas werkzaam, wanneer het schriftelijk bij de Almliesl reserveringscentrale is binnengekomen en ontvangen. Verklaringen die buiten de bureautijden binnenkomen, gelden pas aan het begin van de volgende werkdag als bezorgd. Datum en bestemming wijzigingen zullen gelden als annulering en nieuwe boeking.

Wijzigingen van bestaande boekingen door Almliesl Touristik GmbH:
Een aanpassing, wijziging of afwijking van geboekte diensten aan de bestaande reisovereenkomst is in principe niet voorzien! Almliesl behoudt zich echter het recht voor om indien nodig, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen. Deze mogen niet opzettelijk door Almliesl zijn geïnitieerd en mogen de basisinhoud van het geboekte verblijf niet wezenlijk beïnvloeden. Indien Almliesl of de eigenaren echter geconfronteerd worden met externe eisen of prijsverhogingen die buiten hun macht liggen, zoals inflatie, belastingaanpassingen, toeristenbelasting, etc., wordt de prijsverhoging doorberekend aan de gasten.

Annulering door de boekingscentrale Almliesl Touristik GmbH
Almliesl Touristik GmbH kan voor reisbegin het verdrag annuleren of na reisbegin het verdrag opzeggen:

a) zonder opzegtermijn, wanneer de reizende het doorvoeren van de reis ondanks vermaningen voortdurend stoort of door zijn gedrag andere in gevaar brengt of in strijd met het contract handelt.

b) zonder opzegtermijn, wanneer het doorvoeren van de reis bemoeilijkt, gevaarlijk of beïnvloedt wordt door overmacht, oorlog, stakingen die ten tijde van de boeking niet verwacht konden worden.

Annuleert Almliesl Touristik GmbH het reisverdrag volgens punt a), dan vervalt de reissom. Treedt Almliesl Touristik GmbH voor reisbegin van het verdrag terug volgens punt b), dan worden alle betaalde bedragen direct terugbetaald, verdere aanspraken worden uitdrukkelijk uitgesloten. Annuleert Almliesl Touristik GmbH na reisbegin volgens punt b) ontvangt u dat deel van de reissom terug die overeenkomt met de bespaarde diensten van Almliesl Touristik GmbH.

Verzekering

We raden het afsluiten van een annuleringsverzekering bij de boeking aan. In ieder geval binnen een week na de boeking. De verhuurder / boekingscentrale kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de.huurder. Voor de huurder en zijn eigendom is geen verzekering afgesloten.

Aansprakelijkheid

Almliesl Touristik GmbH is aansprakelijk als verkoper voor de correcte reisvoorbereiding, de zorgvuldige selectie en controle van de aanbieders, het correct afhandelen van de overeengekomen diensten. De aansprakelijkheid die uit het verdrag ontstaat voor schades, die geen personenschades zijn, zijn gelimiteerd tot de 3-voudige reissom, voor zover een schade van de reizende niet opzettelijk of door onverantwoord gedrag istoegedaan.

Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook, wanneer Almliesl Touristik GmbH verantwoordelijk is voor een schade van de reizende die voortgekomen is uit schuld door een aanbieder. Voor onvolbrachte diensten, diens oorzaak buiten onze invloed liggen, in het bijzonder oorlog, staking, natuurcatastrofen enz., zoals de onvolbrachte diensten in bereik verkeer en verzorging (bijv. water, energie, wegen) kan geen aansprakelijkheid aanvaardt worden, vooral indien deze storingen door overmacht of lokale klimaatveranderingen veroorzaakt worden.

Informatie en beschrijvingen worden door Almliesl Touristik GmbH naar eer en geweten, maar zonder garantie voor de juistheid, verstrekt. Een eventueel ontstane aansprakelijkheid door Almliesl Touristik GmbH kan de hoogte van de afgesproken reissom niet overschrijden.

Meewerkingsplicht, garantie

De huurder is verplicht, bij eventueel optredende dienstgebreken, alles in het werk te stellen om dit gebrek te verhelpen en eventueel optredende schade te beperken of te voorkomen. De huurder is verplicht om alle gebreken direct te melden. Stelt u aan het object gebreken vast, kunt u hulp verlangen.

Stel je aan het huurobject gebreken vast, dan kun je oplossingen verlangen op voorwaarde dat je de gebreken aantoonbaar direct bij ons of de verantwoordelijke aanbieder op de hoogte brengt, om een oplossing hebt gevraagd en de service niet volgens het contract is volbracht.

Meldt u in dit geval direct aan de eigenaar/sleutelhouder, wanneer deze niet bereikbaar is, of in noodgevallen: +43 6542 80480 of +43 664 385 40 80 zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden om het gebrek te verhelpen. Aanspraken tegenover Almliesl Touristik GmbH moeten binnen een maand na de overeengekomen huurtijd bekend gemaakt worden. De huurder heeft slechts dan aanspraak op vermindering van de huurprijs of uitbetaling van schade, indien hij kan bewijzen het gebrek te hebben gemeld bij Almliesl Touristik GmbH of de eigenaar/sleutelhouder en om hulp gevraagd heeft en de overeengekomen dienst niet is geleverd.

U kunt het huurverdrag opzeggen, wanneer niet binnen aannemelijke tijd hulp geboden wordt of het gebruik van het huurobject sterk beïnvloedt wordt.

Paspoort-, visum- en gezondheidsvoorwaarden

Voor het voldoen aan de paspoort-, visum-, douane-, deviezen- en gezondheidsvoorwaarden voor mensen en huisdieren is de huurder zelf verantwoordelijk. Alle nadelen, die ontstaan uit het niet naleven van de voorschriften, gaan ten laste van de huurder, ook wanneer deze verordeningen na de boeking veranderd zijn.

Voetnoot

De vernietigbaarheid van enkele voorwaarden heeft niet de vernietigbaarheid van alle voorwaarden tot gevold. Plaats van levering is Zell am See. De rechter in Zell am See is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de huurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Prijsveranderingen en fouten onder voorbehoud.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de huurder partij is, is uitsluitend het Oostenrijkse recht (Hotelreglement) van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. In de prijzen zijn BTW inbegrepen. In de btw-veranderingen, zijn de prijzen aangepast. De Duitse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden (AGB´s) dient enkel ter verduidelijking. Rechtsgeldig is alleen de originele Duitse versie.

Het recht van de Republiek Oostenrijk is van toepassing. Bevoegde rechtbank Zell am See.

Stand per Mai 2018