Letní dovolená - Dobrodružství - Pillerseetal

© MTS Austria GmbH Někdejší korálový útes a dnešní horská oblast Steinplatte je jednou z nejlepších vápencových horolezeckých oblastí Tyrolska. Stovky lezeckých cest, ať už jednodušší pro začátečníky nebo 250 metrů dlouhé pro pokročilé, jsou výzvou pro každého.

Zdejší nabídku doplňuje velké množství ferat, cvičných stěn a lanových center v regionu.

© MTS Austria GmbH